Skatteministerens syn på Advokatrådets skatteretssikkerhedsprogram

Print Print
12-07-2012

Advokatrådet udgav i efteråret 2011 sit skatteretssikkerhedsprogram. Skatteministeren har nu i et svar  http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/SAU/spm/157/svar/895805/1140443/index.htm) til Folketingets skatteudvalg forholdt sig til forslagene. Svaret er interessant af en række grunde, ikke mindst fordi svaret afgrænser anvendelsesområdet for advokaters oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8G, som udgør en undtagelse til advokaters tavshedspligt. Emnet vil blive omtalt i et senere nummer af Advokaten.