Skal den årlige retssikkerhedsredegørelse til Folketinget afskaffes?

Print Print
04-10-2012

Skal den årlige retssikkerhedsredegørelse til folketinget afskaffes?
Advokatrådet har afgivet et høringssvar til et forslag fra Justitsministeriet om at afskaffe den årlige retssikkerhedsredegørelse til Folketinget, der hidtil er blevet udarbejdet i medfør af retssikkerhedsloven. Redegørelsen viser blandt andet brugen af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Blandt de emner, der indgår i redegørelsen er en oversigt over forvaltningens anvendelse af uvarslede kontrolbesøg. Høringssvaret påpeger, at de ressourcebesparelser, der bærer forslaget, ikke står mål med den ulempe, der vil være ved at afskaffe redegørelsen.

Læs høringssvaret her