Retshjælpsordningen

Print Print
12-07-2012

Retsplejerådet har netop afleveret et notat, som konstaterer, at den gældende ordning lever op til intentionen bag den seneste lovændring på området. Advokatrådet er kritisk og har med en rapport fra Copenhagen Economics i hånden stærke argumenter for, at ordningerne bør reformeres. Det har bl.a. Advokatrådets repræsentant i Retsplejerådet tilkendegivet i en særudtalelse til Retsplejerådet. Se nærmere her