Går det så godt for retshjælpsordningen?

Print Print
26-06-2012

Retsplejerådet har netop afleveret et notat, som konstaterer, at den gældende ordning lever op til intentionen bag den seneste lovændring på området. For en umiddelbar betragtning lyder det jo godt, men det ændrer ikke på, at det er veldokumenteret, at der er et væsentligt, udækket behov for retshjælp, som Retsplejerådet har været afskåret fra at tage hånd om.

Advokatrådet har været aktiv i at dokumentere problemets omfang og årsag, blandt andet ved sammen med Danske Advokater at forsyne Retsplejerådet med en rapport om de samfundsøkonomiske aspekter af velfungerende retshjælpsordninger. Desuden har Advokatrådets repræsentant sammen med to andre medlemmer af Retsplejerådet afgivet en særudtalelse, som påpeger, at Retsplejerådet ikke har haft mulighed for at tage fat på de egentlige problemer på området. Advokatrådet har tidligere foreslået en Retshjælpskommission, og notatet fra Retsplejerådet ændrer ikke på, at der er behov for grundlæggende at gentænke hele retshjælpssystemet.

Læs notatet fra Retsplejerådet HER

Læs særudtalelse fra tre medlemmer af Retsplejerådet HER

Læs rapport fra Copenhagen Economics om de samfundsøkonomiske aspekter af velfungerende retshjælpsordninger HER

Læs Advokatrådets og Danske Advokaters pressemeddelelse HER