Gå-hjem-møder i fogedretterne

Print Print
04-12-2012

Det gode fogedmøde

Hvordan kan fogedsager gennemføres hurtigst og med det bedst mulige resultat?

Fogedretterne ved Danmarks Domstole, Advokatsamfundet, Foreningen af Danske Inkassoadvokater og Dansk Inkassobrancheforening inviterer til gå-hjem-møder med fokus på ”det gode fogedmøde” og mulighederne for optimering og effektivisering af procedurerne hos både fogedretten og rekvirenten. Møderne henvender sig til alle, der beskæftiger sig med behandling af inkasso- og fogedsager, herunder advokater, advokatfuldmægtige, advokatsekretærer, stud.jur. ‘er og medarbejdere i inkassobureauer. De anførte fogedretter vil være repræsenteret på de møder, der afholdes fælles for flere retter.

Der vil være oplæg fra såvel fogedrettens side som fra rekvirentside, ligesom der vil være mulighed for plenumdiskussion.

Følgende emner vil blandt andet blive behandlet

  • Indlevering af rekvisition, herunder evt. fejl og håndteringen heraf
  • Berammelse af og indkaldelse til fogedretsmøder (både telefoniske og almindelige), herunder også hvorledes høj mødeprocent kan sikres
  • Afviklingen af fogedretsmødet (både telefonisk og almindeligt), bl.a. med fokus på, hvorledes det bedst mulige resultat kan opnås
  • Politifremstillinger 

Gå-hjem-møderne afholdes over hele landet 

Retten i

Dato

Kl.

Sted

Tilmelding

 

Jylland og Fyn

 

Herning

Holstebro

Viborg  

23. januar 2013

15-18

 

Retten i Viborg

amv@domstol.dk

Århus

23. januar 2013

 

13.30 – 16.30

Retten i Århus

Kannikegade 16, 1.

dsl@domstol.dk

Aalborg

23. januar 2013

14-17

Retten i Aalborg

 

udb@domstol.dk eller brf@domstol.dk

Esbjerg

Kolding

Sønderborg

4. februar 2013

 

14-17

Retten i Kolding

foged.kol@domstol.dk

Randers

 

4. februar 2013

13-16

Retten i Randers

chh@domstol.dk

Odense

4. februar 2013

15-17

Retten i Odense Albanigade 28, 3.

hala@domstol.dk

Svendborg

4. februar 2013

14-16

Retten i Svendborg

Østre Havnevej 16B

foged.sve@domstol.dk

Horsens

4. februar 2012

13-15.30

Retten i Horsens

 

foged.hrs@domstol.dk

Hjørring

4. februar 2013

14-17

Retten i Hjørring

foged.hjo@domstol.dk

 

 

Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm

 

København

Frederiksberg

Helsingør

Lyngby

Bornholm

Hillerød

Glostrup

23. januar 2013

14-17

Retten i Glostrup

foged.glo@domstol.dk

Roskilde

Nykøbing Falster Næstved

Holbæk

4. februar 2013

14-17

Retten i Holbæk

foged.hbk@domstol.dk

 

Tilmelding kan ske til de oplyste mailadresse. Anfør venligst ”Tilmelding til gå-hjem-møde” i emnefeltet. I mailen bedes deltagerantal oplyst. Sidste frist for tilmelding er den 21. december 2012.