Center for Lov og Ret 24. september 2012

Print Print
12-07-2012

Advokatrådet har oprettet tænketanken Center for Lov og Ret, hvor de centrale fagjuridiske aktører sammen med toneangivende repræsentanter for erhvervslivet og forbrugerne er repræsenteret. Centeret holder sit næste møde den 24. september 2012 og emnet for mødet er blandt andet spørgsmålet om behovet for et lobbyistregister, og hvordan det vil påvirke åbenheden i lovgivningsprocessen. Desuden vil der på baggrund af eksterne oplæg være en drøftelse af den såkaldte medialisering af politikerne og den betydning, det kan få for lovgivningsprocessen, retssikkerheden i enkeltsager mv.