Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til de advokatetiske regler

Print Print
23-06-2011

 

Advokatrådet vedtog 7. april 2011 et nyt sæt advokatetiske regler, som skal anvendes fra 1. oktober 2011. Læs de advokatetiske regler gældende fra 1. oktober 2011 her.

På Advokatrådets møde  9. juni 2011 vedtog rådet nogle bemærkninger til regelsættet. Det er dels generelle bemærkninger, dels nogle særlige bemærkninger til udvalgte bestemmelser, herunder kap. 12 om interessekonflikter.

Læs Advokatrådets bemærkninger til de advokatetiske regler her.