Strategi

Print Print

Afdelingens opgaver er:
  • intern og ekstern kommunikation, herunder Advokaten, hjemmesiden, nyhedsbreve mv.
  • tilrettelæggelse og afvikling af Advokatrådets møder, betjening af rådsmedlemmer, herunder formandskab mv.
  • forberedelse og implementering af Advokatrådets strategiske planlægning, udformning af nye indsatsområder mv.
  • planlægning af større arrangementer som Advokatmødet, Årsfesten for nye advokater, Center for Lov og Ret, betjeningen af advokatkredsene, Fællessamlingen mv. 


Vi er følgende ansatte i Strategi:

Alexander Heesche Andersen, juridisk konsulent
Hanne Hauerslev, kommunikationschef
Hans Christian Kjær Hvillum, bibliotekar/arkivar
Henriette Fagerberg Erichsen, sekretær
Ida Søholm, head of international relations
Maria Lynggaard Hjorth, chefkonsulent
Nicolai Pii, afdelingschef, advokat
Sabrina Faye Paulmann, direktionssekretær (barsel)
Tine Østergård, kommunikationskonsulent


Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Sekretariatet/Strategi.aspx - d. 24-05-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.