Strategi

Print Print

Afdelingens opgaver er:
  • intern og ekstern kommunikation, herunder Advokaten, hjemmesiden, nyhedsbreve mv.
  • tilrettelæggelse og afvikling af Advokatrådets møder, betjening af rådsmedlemmer, herunder formandskab mv.
  • forberedelse og implementering af Advokatrådets strategiske planlægning, udformning af nye indsatsområder mv.
  • planlægning af større arrangementer som Advokatmødet, Årsfesten for nye advokater, Center for Lov og Ret, betjeningen af advokatkredsene, Fællessamlingen mv. 


Vi er følgende ansatte i Strategi:

Alexander Heesche Andersen, juridisk konsulent
Hanne Hauerslev, kommunikationschef
Hans Christian Kjær Hvillum, bibliotekar/arkivar
Henriette Fagerberg Erichsen, sekretær
Ida Søholm, head of international relations
Maria Lynggaard Hjorth, chefkonsulent
Marie Green, chefkonsulent
Nicolai Pii, afdelingschef, advokat
Sabrina Faye Paulmann, direktionssekretær
Tine Østergård, kommunikationskonsulent


Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Sekretariatet/Strategi.aspx - d. 18-02-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.