Strategi

Print Print

Strategi varetager intern og ekstern kommunikation, herunder Advokaten, hjemmesiden, nyhedsbreve mv., ligesom afdelingen er ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af Advokatrådets møder, betjening af rådsmedlemmer, herunder formandskab mv.

Strategi varetager desuden forberedelse og implementering af Advokatrådets strategiske planlægning, udformning af nye indsatsområder mv.

Afdelingen er desuden ansvarlig for planlægningen af større arrangementer som Advokatmødet, Årsfesten for nye advokater, Center for Lov og Ret, betjeningen af advokatkredsene, Fællessamlingen mv. 

Vi er følgende ansatte i Strategi:

Hanne Hauerslev, kommunikationschef
Hans Christian Kjær Hvillum, bibliotekar/arkivar
Henriette Fagerberg Erichsen, sekretær
Ida Søholm, head of international relations
Maria Lynggaard Hjorth, chefkonsulent
Marie Green, chefkonsulent (på barsel)
Nicolai Pii, afdelingschef
Sabine Mosegaard Sørensen, specialkonsulent
Sabrina Faye Paulmann, direktionssekretær
Tine Rønde, chefkonsulent, advokat
Vibeke Sejer Mølbæk, redaktionssekretær