Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Tildækningsforbud) - sagsnr. 2018-424

Print Print
06-03-2018

Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-424 Strafferetsudvalget.aspx - d. 24-06-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.