Lovudvalget - Udkast til prisloftbekendtgørelsen - fireårigt prisloft - sagsnr. 2012-3555

Print Print
01-11-2012
Læs høringssvar her

Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-3555 Lovudvalget.aspx - d. 14-08-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.