Høring over Europa-Kommissionens offentlige høring mod en sammenhængende tilgang til kollektive søgsmål - sagsnr. 2011-945

Print Print
25-03-2011

Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-945 Procesretsudvalget.aspx - d. 15-08-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.