Lovudvalget - Evaluering af faktureringsreglerne i markedsføringsloven - sagsnr. 2011-2029

Print Print
31-05-2011

Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-2029 Lovudvalget.aspx - d. 15-08-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.