Lovudvalget - Bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven

Print Print
05-04-2011

Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-1187 Lovudvalget.aspx - d. 15-08-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.