Lovudvalget - Høring om ændring til muslingebekendtgørelsen om ophævelse af § 25, stk. 3, vedrørende udpegning af skaldyrvande - sagsnr. 10-0650

Print Print
28-05-2010

Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0650 Lovudvalget.aspx - d. 15-08-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.