Skatteudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af børnefamilieydelsesloven - sagsnr. 10-0331

Print Print
25-03-2010

Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/10-0331 Skatteudvalget.aspx - d. 23-07-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.