Vedtægtsudvalget

Print Print


Advokatrådet besluttede på sit møde 27. august 2015 at nedsætte et Vedtægtsudvalg, der skal vurdere såvel Advokatsamfundets vedtægter som klientkontovedtægten. Det sker efter en anbefaling fra det af Advokatrådet og Danske Advokater nedsatte Strukturudvalg, og efter at en arbejdsgruppe under Advokatrådet i 2013 afgav en rapport, der konkluderede, at advokaters ansvarsforsikring og garantistillelse kan give anledning til såvel praktiske som juridiske problemstillinger.

Det fremgår af kommissoriet til udvalget, at det er hensigten, at et forslag til nye vedtægter vil kunne forelægges til Advokatrådets godkendelse med henblik på efterfølgende vedtagelse på Advokatmødet 2017.

Endeligt kommissorium for udvalget.

Medlemmer
Advokat Peter Fogh (formand)
Advokat Asger Bagge-Jørgensen
Advokat Kristian Dalsgaard
Advokat Claus Juel Hansen
Advokat Snorre Andreas Kehler
Advokat Jens Klokhøj
Advokat Martin Lavesen
Advokat Anne-Lykke Mau
Advokat Susan Sørensen

Fra Sekretariatet

Generalsekretær Torben Jensen
Afdelingschef Lars Økjær Jørgensen
Afdelingschef Nicolai Pii
Chefkonsulent Maria Lynggaard Hjorth