Understøttelsesfonden

Print Print

Formål
Advokatsamfundets Understøttelsesfond yder understøttelse efter bestyrelsens skøn til nuværende eller forhenværende advokater, disses efterlevende ægtefæller og børn og undtagelsesvis til andre, som advokaten faktisk forsørgede.

Understøttelsesfonden administrerer desuden fire selvstændige legater, hvis formålsparagraf stort set er enslydende med Understøttelsesfondens.

Udbetaling
Understøttelse udbetales – medmindre legatfundatserne eller bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer anderledes – halvårligt i juni og december. Udbetaling er betinget af, at legatmodtageren endnu lever. Ydelserne betragtes som personlige og kan ikke overdrages, pantsættes eller være genstand for retsforfølgning. Herudover gælder det, at fuldmagt til hævning kun er gyldig for en enkelt termin.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er 31. marts. Du kan downloade ansøgningsskema til højre.

Ansøgningen skal sendes til Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller mailes indscannet med underskrift til Anne Junge aju@advokatsamfundet.dk.

Bestyrelsen
Advokat Lone Møller (formand)
Advokat Morten Elbrønd
Advokat Kristian Dalsgaard
Advokat Bodil Hedeager Ravn
Advokat Uffe Thorlacius

Sekretariat
Anne Junge (sekretær)