Strafferetsudvalget

Print Print

Strafferetsudvalget er et af tre fagudvalg under Advokatrådet: Strafferets-, procesrets- og skatteudvalget.

Formål og arbejdsområde:
Strafferetsudvalget dækker straffeproces og strafferettens område i øvrigt.

Udvalgets opgaver er
a) at afgive svar på høring i lovsager mv.
b) at repræsentere  Advokatrådet i en række faste udvalg samt i en række midlertidige udvalg og arbejdsgrupper mv.
c) at behandle konkrete og generelle sager og initiativer, afgivelse af responsa, forespørgsler mv. inden for udvalgets fagområde.

Medlemmer:  
Advokat Sysette Vinding Kruse (formand)
Advokat Jakob Skaarup Arrevad
Advokat Asger Bagge-Jørgensen
Lektor Birgit Feldtmann
Advokat Bjarne Frøberg
Advokat Gunnar Homann
Advokat Peter Kragh
Advokat Anders Nemeth
Advokat Karoline D. Normann
Advokat Jan Hollmén Olesen
Advokat Rune Berggren Brøndal Pedersen
Advokat Hanne Rahbæk

Sekretariat:
Chefkonsulent Pernille Ekman (udvalgssekretær)