Skatteudvalget

Print Print

Skatteudvalget er et af tre fagudvalg under Advokatrådet: Strafferets-, procesrets- og skatteudvalget.

Formål og arbejdsområde
Skatteudvalget dækker hele det skatte- og afgiftspolitiske område. Udvalgets opgave er at sikre, at der tages hånd om alle problemstillinger med relation til skatte- og afgiftsspørgsmål, uanset om det drejer sig om erhvervsrelaterede eller privatretlige spørgsmål. Dvs. advokatens egne skatte- og afgiftsmæssige forhold, klientens forhold eller borgernes forhold. Udvalget er et egentlig fagudvalg, og vil derfor lægge vægt på indholdet af den materielle skatte- og afgiftsret, retssikkerhed og skatteprocessen.

Udvalgets opgaver er
a) at afgive svar på høring i lovsager mv.
b) at repræsentere  Advokatrådet i en række faste udvalg samt i en række midlertidige udvalg og arbejdsgrupper mv.
c) at behandle konkrete og generelle sager og initiativer, afgivelse af responsa, forespørgsler mv. inden for udvalgets fagområde.

Medlemmer:
Advokat Kim Pedersen (formand)
Advokat Stine Andersen
Advokat Artur Bugsgang
Advokat Anders Oreby Hansen
Advokat Jan Steen Hansen
Advokat Svend Erik Holm
Advokat Robert Mikelsons
Advokat Marianne Sigetty
Advokat Kurt Siggaard
Advokat Steffen Sværke
Advokat Nicolai Thorsted
Advokat Eduardo Vistisen

Sekretariatet:
Specialkonsulent Christian B. Beck (udvalgssekretær)