Om Advokatrådet

Print Print

Advokatrådet er Advokatsamfundets bestyrelse. Rådet består af 15 medlemmer. Formanden vælges af alle praktiserende advokater for en fireårig periode. Resten af bestyrelsen vælges i de 8 advokatkredse, som landet er opdelt i.

Advokatrådets hovedopgaver
Advokatrådet er det organ, som fastlægger de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet. Det gælder opgaverne om at sikre advokaternes integritet og uafhængighed, sikre advokaternes faglige kompetencer, håndhæve de krav, som advokaterne er underlagt, og at arbejde for at gavne retssikkerheden i samfundet.

Advokatrådets medlemmer 2015 - 2017

Peter Fogh (formand)
Kristian Dalsgaard (næstformand)
Jørgen Merrild Bie
Claus Guldager
Jens Klokhøj
Sysette Vinding Kruse
Karen Larsen
Martin Lavesen
Lone Møller
Henrik Oehlenschlæger
Jan Hollmén Olesen
Randi Bach Poulsen
Johnnie Schmidt
Susan Sørensen
Iben Winsløw