Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926

Print Print

Formål
Legatets formål er at yde lån til advokater, som driver erhverv som sådanne.

Krav til ansøger
Lån kan ydes til advokater, der er kommet i økonomisk vanskeligheder under sådanne forhold, at det kan antages, at lånet eventuelt i forbindelse med anden støtte vil kunne hjælpe vedkommende over vanskelighederne.

Lånene ydes normalt som rentefri lån og tilbagebetalingsperioden fastsættes efter bestyrelsens skøn.

Ansøgning
Ansøgning om bevilling af lån sendes til Advokatsamfundets sekretariat, att.: Anne Junge.

Bestyrelsen
Advokat Iben Winsløw (formand)
Advokat Jeppe Søndergaard

Sekretariat
Anne Junge (sekretær)