Takster

Print Print

 

Vejledende takster ved betalingspåkrav - 1. januar 2009

Læs cirkulæreskrivelsen
Læs omkostningstabellen

Fri procesgrænser

Læs bekendtgørelse nr. 1237 om ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven - 26. oktober 2010

Læs bekendtgørelse nr. 1085 om offentlig retshjælp - 1. januar 2013

Læs bekendtgørelse nr. 1084 om fri proces - 1. januar 2013

Læs bekendtgørelse nr.  940 om retshjælp til indgivelse og førelse af sager for internationale klageorganer

Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling - 1. august 2002

Læs bekendtgørelse

Satser for advokater ved betalingspåkrav samt i procedure- og inkassosager fra 1. juli 2005 - juli 2010

Betalingspåkrav - oktober 2011
Inkassosager - juli 2010
Proceduresager

Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager - 1. januar 2009

Læs notatet

Vejledende takster for sager i småsagsprocessen

Læs landsretternes notat 2012 med takster 

Læs landsretternes notat 2008 med takster 

Læs landsretternes notat 2010 med takster

Vejledende takster for salærer i straffesager

Vejledende takster for by- og landsret 1/10 2012 - straffesager og familieretssager 

Vejledende takster for by- og landsret

Landsrettens praksis vedrørende rejseforbehold mv. i straffesager - 5. november 2010

Rejseforbehold og godtgørelse af advokaters transportomkostninger 

Vejledende takster for familieretssager - 1.  januar 2010

Vejledende takster for familieretssager  - se under vejledende takster for by- og landsret 1/10 2012 - straffesager og familieretssager

Vejledende takster for salæret advokater, der virker som retsmægler - oktober 2012

Læs taksterne 

Dommerforeningens og Dansk Ejendomsmæglerforenings vejledende takster ved tvangsauktion - 2009

Læs taksterne

Tidligere gældende takster

Inkassosager pr. 1. januar 2009
Inkassosager pr. 1. juli 2005
Proceduresatser fra 1. juli 2005
Proceduresager fra 1. juli 2003 til 30. juni 2005
Forenklet inkassoproces - cirkulæreskrivelse 22/12-2004
Forenklet inkassoproces - omkostningstabellen
Retsmæglere - salærtakster pr. 20. november 2008