Takster

Print Print


Vejledende takster ved betalingspåkrav
Vejledende takster ved betalingspåkrav pr. 1. oktober 2011

Fri procesgrænser
Bekendtgørelse nr. 1308 om ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven - 9. december 2013
Læs bekendtgørelse nr. 1255 om offentlig retshjælp ved advokater - 16. november 2015
Læs bekendtgørelse nr. 1255 om fri proces - 16. november 2015 
Læs bekendtgørelse nr.  940 om retshjælp til indgivelse og førelse af sager for internationale klageorganer

Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling - 1. august 2002
Læs bekendtgørelse

Satser for advokater ved betalingspåkrav samt i procedure- og inkassosager fra 1. juli 2005 - juli 2010
Betalingspåkrav - oktober 2011
Inkassosager - juli 2010
Proceduresager

Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager - 1. januar 2009
Læs notatet

Vejledende takster for sager i småsagsprocessen
Notat om dækning af udgift til advokat m.fl. i hovedforhandlede småsager - 22/9-2014 
Læs landsretternes notat 2012 med takster - Historisk 
Læs landsretternes notat 2010 med takster - Historisk
Læs landsretternes notat 2008 med takster - Historisk

Vejledende takster for salærer i straffesager
Vejledende takster for by- og landsret 1/10 2014 - straffesager og familieretssager

Landsrettens praksis vedrørende rejseforbehold mv. i straffesager
Rejseforbehold og godtgørelse af advokaters transportomkostninger

Vejledende takster for familieretssager
Vejledende takster for familieretssager - se under vejledende takster for by- og landsret 1/10 2014 - straffesager og familieretssager

Vejledende takster for salæret til advokater, der virker som retsmæglere - oktober 2014
Læs taksterne 

Dommerforeningens og Dansk Ejendomsmæglerforenings vejledende takster ved tvangsauktion - 2009
Læs taksterne

Notat om vejledende salær m.v. til advokater i tvangsfjernelsessager, der behandles i Børn og unge-udvalget

Tidligere gældende takster:
Inkassosager pr. 1. januar 2009
Inkassosager pr. 1. juli 2005
Proceduresatser fra 1. juli 2005
Proceduresager fra 1. juli 2003 til 30. juni 2005
Forenklet inkassoproces - cirkulæreskrivelse 22/12-2004
Forenklet inkassoproces - omkostningstabellen
Retsmæglere - salærtakster pr. 20. november 2008