Takster

Print Print


Vejledende takster ved betalingspåkrav - 1. oktober 2011

Vejledende takster pr. 1. oktober 2011 ved betalingspåkrav

Fri procesgrænser

Læs bekendtgørelse nr. 1308 om ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven - 9. december 2013

Læs bekendtgørelse nr. 1255 om offentlig retshjælp ved advokater - 16. november 2015

Læs bekendtgørelse nr. 1255 om fri proces - 16. november 2015 

Læs bekendtgørelse nr.  940 om retshjælp til indgivelse og førelse af sager for internationale klageorganer

Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling - 1. august 2002

Læs bekendtgørelse

Satser for advokater ved betalingspåkrav samt i procedure- og inkassosager fra 1. juli 2005 - juli 2010

Betalingspåkrav - oktober 2011
Inkassosager - juli 2010
Proceduresager

Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager - 1. januar 2009

Læs notatet

Vejledende takster for sager i småsagsprocessen

Læs landsretternes notat 2012 med takster 

Læs landsretternes notat 2008 med takster 

Læs landsretternes notat 2010 med takster

Vejledende takster for salærer i straffesager

Vejledende takster for by- og landsret 1/10 2014 - straffesager og familieretssager

Landsrettens praksis vedrørende rejseforbehold mv. i straffesager

Rejseforbehold og godtgørelse af advokaters transportomkostninger

Vejledende takster for familieretssager

Vejledende takster for familieretssager - se under vejledende takster for by- og landsret 1/10 2014 - straffesager og familieretssager

Vejledende takster for salæret til advokater, der virker som retsmæglere - oktober 2014

Læs taksterne 

Dommerforeningens og Dansk Ejendomsmæglerforenings vejledende takster ved tvangsauktion - 2009

Læs taksterne

Notat om vejledende salær m.v. til advokater i tvangsfjernelsessager, der behandles i Børn og unge-udvalget

Tidligere gældende takster:

Inkassosager pr. 1. januar 2009
Inkassosager pr. 1. juli 2005
Proceduresatser fra 1. juli 2005
Proceduresager fra 1. juli 2003 til 30. juni 2005
Forenklet inkassoproces - cirkulæreskrivelse 22/12-2004
Forenklet inkassoproces - omkostningstabellen
Retsmæglere - salærtakster pr. 20. november 2008