Klientkontoerklæring

Print Print

 

 

Indsendelse via hjemmesiden
Det er først muligt at indsende klientkontoerklæring pr. 31.12.2016 via hjemmesiden, når Advokatsamfundet har udsendt breve med brugernavn og kodeord til siden. Brevene forventes udsendt ultimo januar 2017. Fristen for at indgive erklæringen er den 31.03.2017.

Klik her for at komme videre til indberetningssiden.

Klientkontoerklæringen skal underskrives med NemID.

Klientkontoerklæring på papir/pdf
Erklæringen kan fortsat også indsendes i papirform eller pr. mail til alo@advokatsamfundet.dk, scannet med den originale underskrift. Find formularerne i højremenuen her på siden.