Advokatrådets vejledning og idéoplæg til interne regler

Print Print

Vejledning
Advokatrådet har udgivet en vejledning, som nærmere beskriver hvidvasklovens regler og forhold, som advokater bør være særlig opmærksomme på. Vejledningen er også udgivet i en minivejledning.

Idéoplæg til interne regler
Advokatrådet har også udarbejdet et ideoplæg til interne regler, som advokater kan tage udgangspunkt i, når den enkelte advokatvirksomhed skal udarbejde interne regler for advokatvirksomheden, jf. hvidvasklovens § 25.

Vejledning til klienter om baggrunden for at identitetsoplysninger indhentes
Endelig har Advokatrådet udformet en skabelon på dansk og engelsk for klientbreve vedrørende hvidvasklovens krav om indhentelse af identitetsoplysninger.