Om hvidvaskloven

Print Print

Alle, der udøver advokatvirksomhed, er omfattet af reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”). Advokater, der ikke udøver advokatvirksomhed, f.eks. husadvokater, er ikke omfattet af loven.

Hvidvaskloven stiller en række krav til advokaten og advokatens virksomhed. Blandt disse er reglerne om...

Instruktion og retningslinjer til dit personale
Hvidvaskloven stiller krav om, at advokaterne har indrettet deres virksomhed, så både advokater og andre ansatte er i stand til at identificere sager eller sagsgange, som kan give anledning til mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Advokaten skal således instruere sit personale i lovens regler, og advokaten skal sørge for, at virksomheden har skriftlige retningslinjer for, hvordan lovens krav overholdes.

Advokatrådet har udgivet en vejledning, som nærmere beskriver hvidvasklovens regler og forhold, som advokater bør være særlig opmærksomme på. Vejledningen er også udgivet i en minivejledning.

Advokatrådet har også udarbejdet et ideoplæg til interne regler, som advokater kan tage udgangspunkt i, når den enkelte advokatvirksomhed skal udarbejde interne regler for advokatvirksomheden, jf. hvidvasklovens § 25.

Dokumentation for klientens identitet
Hvidvaskloven stiller også krav om, at advokaten i stort set alle sager indhenter og opbevarer dokumentation for klientens identitet. Det betyder i praksis, at advokater som udgangspunkt skal anmode om at få forevist klientens pas, kørekort eller lignende og tage en kopi heraf. Er klienten en virksomhed, f.eks. et selskab, skal virksomhedens ejer- og kontrolstruktur fastlægges, og de reelle ejere skal identificeres og legitimeres.

Hold øje med mistænkelig adfærd
Herudover stiller hvidvaskloven krav om, at advokaten løbende er opmærksom på, om klienten forsøger at foretage hvidvaskning af penge eller deltager i finansiering af terrorisme. Advokaten skal i den forbindelse være særlig opmærksom på visse typer af usædvanlige transaktionsmønstre mv.

Tilsyn
Tilsynet med at advokaterne overholder hvidvasklovgivningen er et led i Advokatrådets almindelige tilsyn med advokater. Advokatrådet kan anmode advokater om dokumentation for, at loven overholdes, herunder

·         dokumentation for, at der er udformet de nævnte uddannelsesprogrammer,

·         at medarbejderne er instrueret, og

·         at der indhentes og opbevares identitetsoplysninger i de sager, hvor loven foreskriver det.

Har du nogle spørgsmål?

Christian B. Beck
Christian B. Beck
Specialkonsulent
Telefon: 33 96 97 15

Link til Hvidvaskloven