Regler og vedtægter

Print Print


Retsplejeloven - kapitel 15 

Bekendtgørelse Advokatnævnets og advokatkredsenes virksomhed

Forretningsorden

Retningslinjer for offentliggørelse af Advokatnævnets afgørelser med advokatens navn (Juni 2016) 

Retningslinjer for offentliggørelse af Advokatnævnets afgørelser med advokatens navn (April 2008 - Historisk) 

De advokatetiske regler er en del af Advokatsamfundets regelsæt.

Klagevejledning - kortfattet vejledning med oplysninger om Advokatnævnets behandling af klager.

Vejledning for personligt mødende i klagesager - kortfattet orientering til personer, der ønsker at møde for nævnet. 

Vejledning i frakendelsessager - kortfattet orientering til forsvarere og anklagere i frakendelsessager.

Sekretariatsbetjening af Advokatnævnet


Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/OmAdvokatnaevnet/ReglerOgVedtaegter.aspx - d. 14-08-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.