Bjarne Skøtt Jensen - kendelse af 31.08.2017 Indbragt for retten

Print Print
11-09-2017
Læs kendelsen her

Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/Afgoerelser/Afgoerelser mod navngivne/2017/Bjarne Sktt Jensen - kendelse af 31082017.aspx - d. 20-07-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.